PUBLIKACIJOS

Romas Švedas „2009-2013: energetikos politikos proveržio metai“, „Lietuva Europos Sąjungoje. Metraštis. 2009-2013“, Europos integracijos studijų centras, Vilnius 2014.
Jakub M.Gadzimirski, Ramūnas Vilpišauskas, Romas Švedas “Energy Security in the Baltic Sea Region: regional coordination and management of interdependencies”, VUL, Vilnius 2015.
Romas Švedas, Ramūnas Vilpišauskas “Kodėl Visagino atominės elektrinės projektas patyrė politinę nesėkmę?”, Vitalis Nakrošis, Egidijus Barcevičius, Ramūnas Vilpišauskas “Kada reformos virsta pokyčiais? Politinis dėmesys, palaikymo koalicijos ir lyderystė A.Kubiliaus vyriausybės veiklos 2008-2012 m. laikotarpiu”, VUL, Vilnius 2015.
Romas Švedas „ES energetinės salos požymiai, grėsmės ir šios problemos sprendimo būdai: Lietuvos atvojo analizė“, Lietuvos strateginė apžvalga 2016-2017, 15 tomas, Vilnius, 2017.